Mai sunt 000 zile 00 ore 00 minute 00 secunde in care tahografele analogice si digitale pot fi utilizate in transportul international.
Ulterior acestea trebuiesc inlocuite cu un tahograf inteligent de a doua generatie.

+40 259 418 610
office@tachonan.ro

Cooperare Transfrontalieră în Transportul Rutier la Nivel Comunitar: Raport ELA

Cooperare Transfrontalieră în Transportul Rutier la Nivel Comunitar: Raport ELA

Posted by: EXAdmin
Category: Uncategorized @ro

Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), cunoscută și ca European Labor Authority, a prezentat recent un raport semnificativ referitor la obligațiile și practicile de cooperare în aplicarea normelor UE privind transportul rutier la nivel comunitar.

Acest raport oferă o analiză cuprinzătoare a legislației UE care vizează aspectele sociale și obligațiile de cooperare transfrontalieră în domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și pasageri. De asemenea, raportul analizează practicile și provocările în ceea ce privește cooperarea interinstituțională între statele membre.

Cercetarea care a stat la baza acestui raport s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, între octombrie 2022 și aprilie 2023. Procesul de cercetare a inclus o analiză atentă a literaturii de specialitate, cu accent pe textele legislative relevante.

Raportul se concentrează, de asemenea, asupra modului în care Registrul European al Întreprinderilor de Transport Rutier (ERRU) și sistemul de informații privind piața internă (IMI) sunt utilizate ca instrumente cruciale pentru schimbul transfrontalier de informații între autoritățile naționale competente.

Regulamentele (UE) 2020/1054 și (UE) 2020/1055 au introdus dispoziții noi care au un impact direct asupra companiilor de transport internațional. Acestea includ cerința privind întoarcerea vehiculelor în țara de stabilire cel puțin o dată la opt săptămâni și normele referitoare la drepturile de muncă și sociale ale șoferilor implicați în transportul internațional de mărfuri și pasageri, precum dreptul lor de a se întoarce acasă la fiecare patru săptămâni.

Printre concluziile raportului se numără:

  1. Nevoia de o coordonare interinstituțională mai eficientă între diferitele autorități naționale competente și agenții de aplicare a legii. Aceasta ar putea fi realizată prin intermediul unei strategii naționale integrate de aplicare a legii și a planurilor operaționale.
  2. Dezvoltarea ulterioară a aranjamentelor oficiale de cooperare, cum ar fi protocoalele, acordurile de schimb de date și grupurile de lucru interinstituționale, între toate autoritățile naționale și agențiile de aplicare a legii din statele membre.
  3. Intensificarea inspecțiilor coordonate de către agențiile de aplicare a legii din statele membre, cu evaluări pentru detectarea deficiențelor procedurale și îmbunătățiri ulterioare.

Pentru a citi raportul complet, vă invităm să accesați documentul integral aici.

Author: EXAdmin